Project – PaardenSprong

In PAARDENSPRONG werken Inertia Technology,  Rosmark en Universiteit Twente, met ondersteuning van de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) samen op het gebied van wireless network sensorkennis en ‘equine locomotion’.

PAARDENSPRONG gaat er voor zorgen dat de paardensector de beschikking krijgt over een makkelijk toepasbaar, objectief en wetenschappelijk gevalideerd instrument dat bewegingen van paarden analyseert. Trendherkenning wordt ontwikkeld op basis van herhaalde metingen aan sportpaarden gedurende langere tijd.

Met behulp van PAARDENSPRONG kunnen trainers effectiever trainen, fokkers efficiënter selecteren, juryleden ondersteund worden, hoefsmeden inzicht krijgen in het effect van beslag en krijgen dierenartsen inzicht in de bewegingen van de paarden. Daardoor worden dierenwelzijn en duurzame prestaties bevorderd. Overbelasting van paarden kan zo worden voorkomen. Op deze wijze worden kreupelheid en prestaties van paarden in een eerder stadium en op objectieve en kwantitatieve manier beoordeeld.

Eenvoud, snelheid, nauwkeurigheid en doeltreffendheid in het gebruik zijn essentieel voor de dagelijkse praktijk.